maanantai 17. kesäkuuta 2013

Adjö Dear Reader - Hejsan New Challenges

Valitettavasti minun täytyy vetää verhot tälle foorumille ja vetäytyä toistaiseksi uusiin haasteisiin. Valjastan oman kaistaleveyteni sähköisen markkinoinnin sijaan toviksi perheelle ja pienen adoptiopojan äidiksi opiskeluun. Kiitos kaikille blogiani kahlanneille, kollegoille ja sparrareille. Tehkää ja voikaa hyvin. Turuilla ja toreilla tavataan. I'll be back.maanantai 20. toukokuuta 2013

Adjö Google Reader – Hejsan Bloglovin´

Suosittu Niputa-Ne-Itse blogikirjasto Google Reader sulkeutuu ensimmäinen heinäkuuta. Elleivät sadat tuhannet vetoomuksen kirjoittaneet käyttäjät saa tahtoaan läpi ja Googlea perumaan päätöstään / venyttämään palvelun aukioloaikaa hamaan tulevaisuuteen.  Joka tapauksessa, kisa kruununperijästä on kovaa.

Selailin suositteluja ja vertailuja mihin palveluun syötekimppunsa kanssa olisi kätevintä kävellä + mikä palveluista täyttäisi itselle tärkeät some-palvelun ominaisuudet: selkeys, mobiilisovellus + tietojen helppo siirto.

Finaalipaikoille pääsivät ulkoasultaan selkokieliset ja tyylikkäät Bloglovin´ja Feedly, joita päätin molempia testata. Readerin syötekimpun siirto Bloglovin´iin oli helppoa kuin heinänteko – kahden klikkauksen periaatteella.

Ensisilmäys ratkaisee eli turha lähteä merta edemmäs kalaan. Tukholmalais-firman luoma palvelu miellyttää ruoka- ja muotiblogeista(kin) kiinnostunutta ugrinaista (palvelun käyttäjistä yli 70% tällä hetkellä naisia…), joten Heja Sverige (igen!) ja tällä mennään. 


tiistai 14. toukokuuta 2013

Visio, Missio & E-strategia

Kilpailukykyinen ja kasvuhaluinen yritys pohtii aktiivisesti toimintansa tuottavuutta, kannattavuutta ja kehittymismahdollisuuksia. Liiketoiminnan pitkäjänteinen strateginen suunnittelu käynnistyy sisäisen ja ulkoisen liiketoimintaympäristön analysoinnilla, jolloin joko itse tai ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen luodaan realistinen kokonaiskuva yrityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista suhteessa nykyiseen ja ennakoitavaan kilpailutilanteeseen. (SWOT).
Toimintaympäristöanalyysin tulokset jalostetaan liiketoimintasuunnitelmaksi, jota suuntaa yrityksen tai toiminnan visio. Toimintaa ohjaa ns. toiminnanohjenuora eli missio ja sekä yrityskulttuurin kivijalka eli toiminnan arvot (normit, periaatteet, vastuullisuus, jne.)
Visio ja missio ovat toiminnan suunnittelun työkaluja, jotka auttavat yrityksen toimintaperiaatteiden määrittelyssä ja viestinnässä.  Toimiva visio kiteyttää toiminnan johtoajatuksen, on parhaimmillaan yksiselitteinen ja kristallinkirkas. Inspiroiva visio ohjaa ja suuntaa kaikkea yrityksen toimintaa, strategisesta suunnittelusta operatiiviseen viestintään.  
Sähköinen liiketoiminta keskittyy yrityksen ns. konehuoneeseen eli järjestelmäkokonaisuuteen, joka kattaa yrityksen erilaiset tietoteknisin ratkaisuin automatisoidut toimintaprosessit ja niiden joustavan kulun. E-strategian tavoitteena on luoda yrityksen yleistä liiketoimintastrategiaa tukeva tiekartta tietotekniikan ja viestintätekniikan hyödyntämisestä yrityksen liiketoiminnassa ja keskeisissä liiketoimintaprosesseissa.
E-strategiaa tarvitaan yrityksen oman ydinosaamisen määrittämiseen, kilpailukyvyn varmistamiseen, sisäisen ja ulkoisen joustavan kommunikoinnin ja asioinnin edesauttamiseen, myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen sekä edelläkävijyyteen oman toimintaympäristön arvoketjussa ja kilpailukentällä. Kirkas visio toimii peräsimenä myös yrityksen sähköisen liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa ja toteutuksessa.
Yrityksen visiota tukeva e-strategia tuottaa yritykselle monipuolisia välittömiä hyötyjä. Kustannussäästöjen ja toiminnan tehostumisen lisäksi dynaaminen e-strategia takaa yritykselle edelläkävijäaseman nopeiden markkinatilanteiden muutoksissa sekä kiinteän ja fyysisestä sijainnista riippumattoman dialogin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja arvoketjun muiden toimijoiden kesken.
E-strategian luonnostelussa kannattaa tukeutua vanhaan tuttuun SOSTAC-malliin (ks. aiempi postaus), jonka avulla on helppo hahmottaa strategiatyön eri vaiheet: missä olemme nyt, mitä tavoittelemme, mikä on tiekartta perille, miten toimimme käytännössä, kuka tekee ja mitä sekä miten mittaamme tulokset ja strategian onnistumisen.

Kuluttaja on kuningas

Valmismatkalain mukaan valmismatka on etukäteen järjestetty matkailupalveluiden (kotimaassa tai ulkomailla) yhdistelmä, joka sisältää vähintään yhden kuljetuksen ja/tai majoituksen ja muun matkailupalvelun (muu kuin majoitukseen tai kuljetukseen liittyvä oheispalvelu).Kuluttajavirasto ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista valmismatkaliikkeen harjoittajista. Lain noudattamista valvoo Kuluttajavirasto yhdessä aluehallintovirastojen ja poliisiviranomaisten kanssa.

Kuluttajansuojalakia sovelletaan kulutushyödykkeiden tarjontaan, myyntiin ja muuhun markkinointiin, joka tapahtuu elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Kuluttajansuojalaki on valtaosaltaan pakottavaa lainsäädäntöä. Kuluttajansuoja- tai muun pakottavan lain vastainen ehto on näin ollen mitätön. Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.

"Etämyynnissä myyjä eivätkä ostaja ole yhtä aikaa paikalla tehtäessä sopimusta. Ostajalla ei ole tilaisuutta tutustua tuotteeseen ennen kaupan tekemistä. Etämyyntiä ovat esimerkiksi postimyynti, puhelinmyynti ja nettikauppa. Etämyyntiä koskevia säädöksiä ei sovelleta esimerkiksi kiinteistöjen, lomaosakkeiden tai arvopapereiden kauppaan. Huutokauppaan etämyyntisäännöksiä sovelletaan vain, jos huutokauppaan voidaan osallistua pelkästään puhelimen tai internetin välityksellä." http://www.kuluttajaliitto.fi/teemat/kuluttajan_oikeudet/kotimyynti_ja_etamyynti

Suomessa verkkokaupan tietosuojausta säädetään tietosuojalainsäädännössä, kuten henkilötiedoissa sekä sähköisen viestinnän tietosuojalaissa.Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä verkkokauppa-asioinnin ja prosessin yhteydessä tavalla, joka suojaa henkilön yksityiselämää ja yksityisiksi määriteltyjä tietoja (privacy).

Yritysten välisessä kaupassa sopimusvapaus tarkoittaa sitä, että osapuolet voivat vapaasti päättää sopimuksiensa oikeuksista ja velvollisuuksista. Muotovapaus tarkoittaa sitä, että laki ei määrää sopimuksen muotoa vaan yritykset voivat tehdä sopimuksensa parhaimmaksi katsomallaan tavalla – sähköisesti, kirjallisesti tai suullisesti. 

Matkailuliiketoiminnan arvoketjusta arvoverkkoon

World wide wed on mullistanut kaiken yritysten ja yksityisten henkilöiden keskinäisessä ja välisessä kanssakäymisessä, oli sitten kyse sosiaalisesta kanssakäymisestä, työnteosta, paikallisesta tai globaalista kaupasta. Sodankäynnistä puhumattakaan. Räjähdysmäisesti laajeneva ja harppauksin kehittyvä virtuaalinen verkkotodellisuus suoltaa jatkuvasti uusia ilmiöitä, trendejä, poliittisia ja taloudellisia muutoksia, liiketoiminta- ja ansaintamalleja.
Matkailutoimiala on hyvä esimerkki verkon vallasta ja voimasta muokata liiketoimintaa ja alan ansaintalogiikkaa nopeammin kuin alan rakenne ehtii muutokseen reagoida. Musiikki-, mainos- ja TV-bisnes elävät vastaavan teknologiavallankumouksen myrskynsilmässä, eloonjäämistaistelu on kaikilla ko. aloilla armotonta ja luonnonvalinta nopeatempoista.  
Muutamassa vuodessa matkailualan toimintaympäristö on avartunut paikallisesta myynti- ja markkinointioperaatiosta globaalien jakelu- ja näkyvyyskanavien labyrintiksi, jossa välittäjien, palveluntarjoajien ja mitä moninaisimpien jakelukanavien kirjo, mahdollisuudet ja sudenkuopat tainnuttavat nopeasti kokeneenkin verkkovelhon.
Globaalit jakelu- ja näkyvyyskanavat (FB, VKontakte, TripAdvisor, Hotels.com, yms.) ovat vallanneet markkinat aggressiivisilla markkinoidenvalloitusstrategioilla ja erinomaisilla kuluttajien tarpeisiin räätälöidyillä palvelukonsepteilla. Asiakas ostaa sieltä mistä saa nopeimmin, halvimmin ja/tai parasta laatua. Kuluttajan verkkokäyttäytyminen ja jalanjälkien seuraaminen on nykyteknologioita hyödyntäen helpompaa kuin koskaan, joten uusien palvelukonseptien ja kanavien kehittämistahti vain kiihtyy. Kilpailu kuluttajien euroista ja ajasta samaten.
Netti on mahdollistanut suoran dialogin ja kaupankäynnin kaikkialle ja esteettä. 24/7. Mahdollisuudet ovat rajattomat, niin ovat myöskin uhkat, mikäli verkkokauppa ja –viestintä ei ole suunnitelmallista, lainmukaista ja lupaustenmukaista. Liiketoiminnan arvoketjusta on laajentunut monikerroksinen arvoverkko, jonka hallinta vaatii yritykseltä uuden ympäristön ymmärtämisen lisäksi uudenlaisia ennakointi-, riskienhallinta- ja tiedonvälitysvalmiuksia.
Kuluttajille suunnatun bisneksen sähköistämisen polulla konkreettisia rajapyykkejä ovat sähköisten perustyökalujen hyödyntäminen (mm. kotisivut, sähköposti, perusmobiilipalvelut), sisällöntuotanto nettiin (mm. CMS (content management system), some, suoramarkkinointi, webanalytiikka, taloushallinto, myyntijärjestelmä) sekä sähköinen kaupankäynti (varausjärjestelmät, CRM,  jakelukanavat)
Yrityksiltä yrityksille suunnatussa bisneksessä kilpailuetua saavutetaan kehittämällä edellä mainittujen e-askelmien lisäksi yritysverkoston älykästä liiketoimintaa (esim. kehittynyt webanalytiikka ja ERP-toiminnanohjausjärjestelmät)

maanantai 25. maaliskuuta 2013

Inspiraatiota verkkokaupan konseptointiin – muutama erinomainen ja edelläkäypä esimerkki maailmalta

1. Airbnb – yli 250 000 osoitetta kotisohvia linnoista igluihin 

Airbed and breakfast –konsepti on kahden kalifornialaisen opiskelijan vuonna 2007 ideoima ansaintainnovaatio opiskelija-asuntonsa vuokramenojen kattamiseksi. Brian Jesky ja Joe Gebbia aloittivat nykyisin miljoonabisnekseksi kasvaneen liiketoimintansa tarjoamalla vierailleen ilmapatja (”airbed”)-yöpymisen ja aamupalan. Vuonna 2012 Airbnd –yhtiöllä oli kuusi toimistoa eri puolilla maailmaa, yli 250 000 majoituskohdetta yli 30 000 kaupungissa, 192 maassa. Airbnb:n tavoitteena on valloittaa tänä vuonna sekä Australia, Thaimaa sekä Indonesia.

Kenelle? 

Ennakkoluulottomalle yksityiselle asunnonomistajalle, joka on kiinnostunut lisäansiosta ja kokemuksesta majatalon pitäjänä sekä seikkailunhaluiselle ja autenttista kotimajoitusta etsivälle matkailijalle.

Miten ostat?

Rekisteröidy, selaa vaihtoehtoja tai suosituksia ja osta.

Miksi erinomainen tai edelläkäyvä? 

Palvelu yhdistää sosiaalisen median ja ansaintalogiikan & kysynnän ja tarjonnan luovasti ja luotettavasti. Kulut ja kustannukset ovat läpinäkyviä sekä asiakkaalle että palveluntarjoajalle 
2. Gites de France – edullinen ja monipuolinen ikkuna ranskalaiseen elämänmenoon ja idyllisiin maisemiin 

Gites de France –maaseutumajoituksen verkosto on toisen maailmansodan jälkimainingeissa ideoitu ja vuonna 1955 perustettu järjestö Ranskan maaseudun matkailuelinkeinojen edistämiseksi ja ”maaseudun tyhjenemisen ehkäisemiseksi”. Vuonna 2012 verkoston jäseninä oli n. 44 000 kiinteistön omistajaa – verkosto kattoi n. 50 000 majoituskohdetta (talo, maatila tai majoituskäyttöön kunnostettu tila maaseudulla) ja noin 30 000 yksityisen vuokraamaa vierashuonetta. Verkoston yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1.2 miljardia euroa.

Kenelle? 

Omalla autolla liikkuvalle Ranskan maaseudusta kiinnostuneelle matkailijalle, perheille tai ryhmille.

Miten ostat? 

Valitset alueen, ajankohdan, vuodepaikat, palvelut, mukavuudet, hintahaitarin ja saat listauksen vapaana olevista majoituspaikoista. Vanhoista myllyistä linnantorni-huoneisiin ja kokonaisiin maatiloihin.

Miksi erinomainen tai edelläkäyvä?

Erittäin hyvin toimiva ja luotettava palvelu toimii nykyään myös englanninkielisenä. Järjestön alkuperäinen missio aktivoida maaseutua ja tyhjeneviä kyliä matkailijoiden avulla on onnistunut vuosikymmeniä kestäneen kehitystyön ansiosta erinomaisesti. Hinta-laadu suhde vertaansa vailla.
3. Porini Eco Safari Camps – loma osana Masai-heimon eco-systeemiä 

Porini-matkatoimiston toimitusjohtaja Jake Grieves-Cook on kehittänyt ideoimaansa Gamewatchers Safaris –konseptia ja edistänyt Keniassa kestävän safarimatkailun periaatteita yli 20 vuoden ajan. Porini-matkojen järjestämät safarit suunnitellaan ja toteutetaan kestävästi paikallisten heimojen elämäntapaa, yhteisön ja luonnonpuistojen ekosysteemiä kunnioittaen. Esimerkiksi Amboselin luonnonpuistossa paikallisen Masai-heimon jäsenet työskentelevät leireissä sekä avustavana henkilökuntana että safari-oppaina.

Kenelle?

Alkuperäiskansan perinteistä kiinnostuneille sekä luonnon, paikallisten ja villieläinten ehdoilla toimivista Afrikan safareista haaveileville.

Miten ostat? 

Valitset ajankohdan, kohteen, kuljetusmuodot ja ostat vaivattomasti netistä.

Miksi erinomainen tai edelläkäyvä?

Netissä toimiva matkatoimisto on tuonut ekslusiivisen kohteen ja sen ainutlaatuisen ja personoidun palvelun kaikkien saavutettavaksi.
Bonuksena muutama esimerkillinen ja vaihtoehtoinen matkailun/vapaa-ajan asiakaspalvelu-case: 


1. Berliinin filharmonikkojen ”kotikonsertit” livenä netissä 

Maailman paras filharmoniaorkesteri on myös klassisen musiikin nettielämysten edelläkävijä. Orkesterin Berliinin konsertit striimataan livenä ns. ”digitaalisesta konserttisalista”. Vajaalla 15 eurolla/kk tai 150 eurolla/vuosi rekisteröitynyt asiakas saa pääsyn noin 30 live-esitykseen vuodessa, kaikkiin arkistossa oleviin HD-tason esityksiin sekä haastatteluihin, dokumentteihin ja konserttikoosteisiin. Digitaalisen konserttisalin haastattelut ja ns. koulutusosio ovat kaikkien vapaasti nähtävissä.

Berliinin filharmonikkojen luoma digitaalinen palvelukokonaisuus on erinomainen esimerkki avoimesti ja ennakkoluulottomasti konseptoidusta yleisöpalvelusta, tiedotuksesta sekä netin hyödyntämisestä autenttisten elämysten jakelukanavana.
2. Klikkaa itsesi Lordiksi tai Ladyksi 

Skotlannin runsaan mutta paikoitellen kiivaastikin rapistuvan kansallisaarteiston – eli museoviraston suojelemien rakennuskohteiden - kunnostukseen on kehitetty hauska ja innovatiivinen ansaintalogiikka. Ostamalla palan (yleisimmin neliöjalka) restauroinnin kohteena olevan arvokiinteistön maata, ostaja saa kaupanpäälle ladyn tai lordin (”laird”) arvonimen. Ostaja saa maanomistajalta arvonimen ja maakauppakirjan lisäksi sinetöidyn todistuksen ja kutsun vierailla vapaasti tiluksilla ja nauttimassa paikallisista matkailupalveluista.

Keräyksen avulla omistajataho kunnostaa kohdetta ja kehittää liiketoimintaansa sekä keräämänsä lahjoittajaverkoston kautta markkinoi seutua ja palveluita varsin tehokkaasti. Parhaimmassa tapauksessa kohteella on tuhansien kiinnostuneiden verkosto valmiina varaamaan lentoliput Skotlantiin – ennen kuin koko matkailubisnestä on edes käynnistetty. Yksinkertaisen nerokasta!

Sain mieheltäni hääpäivälahjaksi palan maata Argyllissa sijaitsevalta saarelta, bonuksena Ladyn arvonimen. Käymme tutustumassa tiluksiin varmasti jossain vaiheesa - itse seuraan matkailukohteen kehitystä erityisen innokkaasti….

Lisää ”Skottilinnojen ystävät” –verkoston toiminnasta, mm: The Scottish Laird Scheme


Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: oman verkkokaupan päivitys, 4 askelta eteenpäin: 


1) verkkokaupakäynnin päivitetyt tavoitteet: mitä, miksi ja kenelle
2) asiakkaan kuunteleminen ja kauppapaikan kehittäminen asiakaspalautteen perusteella: verkkokauppa-asioinnin helppous ja valikoiman päivitys kysynnän mukaan
3) verkkokauppa-tiimin valtuutus, vastuutus ja budjetti toiminnan organisointiin
4) verkkokauppapaikan / palveluiden ja tuotteiden promootio ja markkinointisuunnitelma

torstai 14. maaliskuuta 2013

Lisää keskustelua ja konversiota, osa 2

www.savonlinnanyt.fi –sivustossa vieraili vuonna 2012 noin 200 000 yksittäistä kävijää, he viettivät keskimäärin sivulla noin 2 minuuttia aikaa ja melkein 70% kävijöistä selasi kalenteria uudestaan. Tähän saakka olemme keskittyneet kalenterin lanseeramiseen, sisällöntuottajien eli tapahtumien järjestäjien mukaan houkutteluun ja mahdollisimman laajan näkyvyyden takaamiseen yhteistyön ja ristiinlinkityksien kautta. Nyt on korkea aika pohtia, mitä tavoitteita asetamme sivustolle seuraavaksi ja miten sen saavutamme.

  •  Kävijät suosittelevat tapahtumia tehokkaammin (tapahtumatietojen yhteyteen lisätään suosittele, jaa FB:ssä täpät)
  •  Kävijät ostavat lipun tapahtumaan useammin (kaikkiin maksullisiin tapahtumiin, johon voi ostaa lipun lippupisteen tai –palvelun kautta lisätään osta-täppä)
  •  Kävijät antavat palautetta tapahtumista (SavonlinnaNYT FB-sivuille nostetaan säännöllisesti kyselyjä ja äänestyksiä, joissa palkintoina lippuja eri tapahtumiin)
      Käy sivuilla ja anna palautetta! Viraaleimmat vinkit palkitaan tapahtumalipuilla!